Byggeforbudet i 100-metersbeltet skal også gjelde i områder med eldre reguleringsplaner, presiserer departementet. Foto: arkiv

Strammer inn på bygging i strandsonen

Byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen skal også gjelde i områder med gamle reguleringsplaner uten byggegrense, presiserer Kommunaldepartementet.

Det framgår i et brev departementet sendte fylkesmennene onsdag. Presiseringen kommer etter at et flertall i Stortinget vendte tomlene ned for Høyre og Frps forslag om at gamle planer uten byggegrense skulle være unntatt fra byggeforbudet.

«Statsråden følger nå opp Stortingets beslutning. Stortinget har ikke vedtatt forslaget til lovendring, og departementet endrer derfor tolkningen for å følge opp Stortingets standpunkt. Departementet endrer tolkningen og legger Sivilombudsmannens uttalelse til grunn. Dette betyr at byggeforbudet i 100-metersbeltet vil gjelde for byggeområder som er avsatt i tidligere vedtatte planer dersom det ikke er fastsatt en annen byggegrense», uttaler statssekretær Bjørnar Laabak i Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en e-post fra kommunikasjonsavdelingen.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.