Kommunalkomiteens leder, Helge André Njåstad (Frp), mener habilitets-og sammenslåingsvedtaket i Rømskog må få konsekvenser. Arkivfoto: Terje Lien

Spør Sanner om «skandalemøte»

Helge André Njåstad (Frp), leder i Stortingets kommunalkomité, ber kommunalministeren vurdere det han kaller et «skandalemøte» om sammenslåing i Rømskog. En representant ble erklært inhabil, og det avgjorde utfallet.

På møtet i Rømskog kommunestyre mandag ble det vedtatt at Dag Ivar Høisveen (Sp) var inhabil til å behandle saken om kommunesammenslåing med Aurskog-Høland. Det ble vedtatt med 7 mot 6 stemmer, inkludert stemmen til Høisveens vararepresentant Thomas Kragtorp (Sp).

Høisveen er for sammenslåing, Kragtorp er imot. Habilitetsvedtaket ble avgjørende for utfallet av sammenslåingssaken. Det snudde flertallet fra 7-6 for sammenslåing til 7-6 mot sammenslåing, som ble vedtaket.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.