Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger mener det er svært uheldig at kommunen ikke vil rette seg etter ombudsmannens uttalelser. Foto: Magnus K. Bjørke

Sivilombudsmannen vil anbefale lærer å saksøke kommunen

Hvis kommunen ikke trekker advarsel mot lærer etter Facebook-kommentar, vil staten dekke lærerens advokatregning dersom hun går til sak.

I oktober ba Sivilombudsmannen en kommune om å trekke tilbake en advarsel den hadde gitt til en lærer som skrev «Fjern bildet til venstre vær så snill..!! Jeg blir dårlig av den skapningen-!» i et Facebook-innlegg der samfunnsdebattanten Sumaya Jirde Ali var avbildet.

Sivilombudsmannen hadde konkludert med at ytringen var beskyttet av ytringsfriheten, og at kommunens advarsel derfor var ulovlig.