Silje Aga Rogan, advokat og partner i Lund & Co, har vært prosjektleder for utredningen om lovgrunnlaget for forsøk i offentlig sektor.

Silje Aga Rogan, advokat og partner i Lund & Co, har vært prosjektleder for utredningen om lovgrunnlaget for forsøk i offentlig sektor.

Arkivfoto: Terje Lien

Ny rapport: Flere forsøk vil kreve lovendring

Dersom kommunene skal sette i gang flere forsøk og drive mer innovasjon, må forsøksloven endres, ifølge en utredning laget for KS.

Det er særlig hensynet til innbyggernes rettssikkerhet som setter begrensninger for kommunenes muligheter til å drive forsøksvirksomhet. Forsøk som krever unntak fra regler som gir enkeltpersoner rettigheter, blir derfor avslått.

Dette bør endres hvis forsøksloven skal være et effektivt virkemiddel for kommunal innovasjon, ifølge utredningen, som advokatfirmaet Lund & Co sammen med BDO og Proba samfunnsanalyse står bak.