Ordfører Kåre Helland (Sp) ba kommunestyrets medlemmer underskrive på en taushetserklæring før de 9. mars sa opp rådmannen i lukket møte. Arkivfoto: Tone Holmquist

Møttes i skjul, lovet full taushet

Fem ganger drøftet formannskapet i Sør-Aurdal rådmannens arbeidsforhold i all hemmelighet. Først måtte politikerne skrive under på en taushetserklæring.

Før kommunestyret i Sør-Aurdal 9. mars behandlet oppsigelsessaken mot rådmann Håkon Rydland bak lukkete dører, ba ordfører Kåre Helland (Sp) de folkevalgte om å skrive under på en taushetserklæring. Formannskapets medlemmer hadde gjort det fra før. De hadde allerede behandlet saken flere ganger, uten at møtene var kunngjort og ført i møteboka slik kommuneloven krever.

I taushetserklæringen (se vedlegg under artikkelen) fastslås det at «Medlemmer av folkevalgt organ skal undertegne en taushetserklæring» og at «Brudd på taushetspliktbestemmelser er straffbart etter straffelovens § 121».  

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.