– At vi har mange individuelle rettigheter, betyr ikke alltid at tjenestene er best mulig. Det ser vi stadig eksempler på, sier styreleder Gunn Marit Helgesen (H) i KS.

– At vi har mange individuelle rettigheter, betyr ikke alltid at tjenestene er best mulig. Det ser vi stadig eksempler på, sier styreleder Gunn Marit Helgesen (H) i KS.

Arkivfoto: Terje Lien

– Mange individuelle rettigheter betyr ikke alltid at tjenestene er best mulig

– Utredningen vi har fått, viser at det er mulig å øke handlingsrommet for forsøk i kommunene og samtidig ivareta den enkeltes rettigheter, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen.

I mars ble et notat basert på utredningen av lovgrunnlaget for forsøk i offentlig sektor drøftet i hovedstyret i KS. Der var det enighet om at forslagene til lovendringer vil innebære en klar forbedring, ifølge Helgesen.

– Hovedstyret er enig i at vi trenger flere forsøk, noe vi vet bidrar til innovasjon, og at vi trenger mindre detaljstyring og færre lover og forskrifter. Her er vi helt samkjørte, sier hun.