Fylkesordfører i Vestland, Jon Askeland (Sp), sier han tar kritikken mot fylkeskommunen til orientering.

Fylkesordfører i Vestland, Jon Askeland (Sp), sier han tar kritikken mot fylkeskommunen til orientering.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Fylkeskommunen brøt loven i kjæreste-sak

Hovedutvalgsleder fikk kritikk for å ha blitt kjæreste med en i administrasjonen. Nå får Vestland fylkeskommune gjennomgå for håndteringen.

I en rapport bestilt av kontrollutvalget konkluderer Deloitte med at fylkeskommunen brøt lover og regler på flere områder da saken om hovedutvalgslederen som ble kjæreste med seksjonslederen ble håndtert:

  • Innsynskrav ble behandlet for sent.
  • To møter ble avholdt uten at de ble lovlig kunngjort, innkalt og protokollert.
  • Behandlingen av hovedutvalgslederens fritakssøknad ble ikke behandlet i tråd med regelverket. Den ble blant annet forlenget ut over det utvalgslederen hadde søkt om, og uten at forlengelsen ble gjort skriftlig.