Kristiansand kommune ønsker å legge til rette for rekruttering av personer, for eksempel til stillinger i helse og omsorg, som står utenfor arbeidslivet eller har vanskelig for å komme inn i arbeidslivet.

Kristiansand kommune ønsker å legge til rette for rekruttering av personer, for eksempel til stillinger i helse og omsorg, som står utenfor arbeidslivet eller har vanskelig for å komme inn i arbeidslivet.

Illustrasjonsfoto Foto: Dag Jenssen / Samfoto

Disse kommunene har søkt om å få frikommuneforsøk

Målselv, Kristiansand og Frogn er blant dem som har sendt inn en foreløpig søknad.

Totalt har Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) mottatt 84 foreløpige søknader (se oversikt nederst i saken) om frikommuneforsøk innen fristen 8. september. 

Det er stor spennvidde blant kommunene og fylkeskommunene som ønsker fritak fra lov og forskrift for å teste ut nye måter å løse oppgaver på.