Sivilombudsmannen vil anbefale lærer å saksøke kommunen

Jus. Hvis kommunen ikke trekker advarsel mot lærer etter Facebook-kommentar, vil staten dekke lærerens advokatregning dersom hun går til sak.
Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger mener det er svært uheldig at kommunen ikke vil rette seg etter ombudsmannens uttalelser. Foto: Magnus K. Bjørke

I oktober ba Sivilombudsmannen en kommune om å trekke tilbake en advarsel den hadde gitt til en lærer som skrev «Fjern bildet til venstre vær så snill..!! Jeg blir dårlig av den skapningen-!» i et Facebook-innlegg der samfunnsdebattanten Sumaya Jirde Ali var avbildet.

Sivilombudsmannen hadde konkludert med at ytringen var beskyttet av ytringsfriheten, og at kommunens advarsel derfor var ulovlig.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.