- Målet er ikke å være strenge og slemme overfor innvandrerne, men å hjelpe dem å lykkes, framholder Jon Engen-Helgheim og Sylvi Lysthaug, henholdsvis nestleder og leder i Frps innvandrings- og integreringsutvalg. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
- Målet er ikke å være strenge og slemme overfor innvandrerne, men å hjelpe dem å lykkes, framholder Jon Engen-Helgheim og Sylvi Lysthaug, henholdsvis nestleder og leder i Frps innvandrings- og integreringsutvalg. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Listhaug: – Vi vil ikke være strenge og slemme

Nei til flere kvoteflyktninger, burkaforbud og tak på økonomiske ytelser er blant en rekke forslag til innstramminger på integreringsområdet fra Frp-utvalg.

Leder av Frps innvandrings- og integreringsutvalg Sylvi Listhaug og nestleder Jon Engen-Helgheim presenterte torsdag sin mye omtalte rapport om integreringen i Norge. Rapporten inneholder nærmere 100 forslag til innstramminger i integreringspolitikken.

Blant annet vil utvalget innføre burka- og nikabforbud for barn og på offentlige steder, ha et tak på hvor mye innvandrere kan få i offentlige stønader, ha strengere krav til å få statsborgerskap og fjerne morsmålsopplæring for barn.

Det bør også slås hardt ned mot foreldre som sender barn på koranskole i utlandet, gjennom å frata dem barnetrygden, mener utvalget.

– Vil hjelpe dem

Men målet er ikke å være «streng og slem» overfor innvandrere, bedyrer Listhaug og Engen-Helgheim overfor NTB.

– Tvert imot. Vi vil hjelpe dem til å lykkes. Samtidig må vi sørge for å trygge velferdsmodellen og våre frihetsverdier, sier Listhaug.

– Hvordan skal disse innstrammingene bidra til en bedre integrering?

– Vi må sende et tydelig signal om at den beste måten å bli en del av det norske samfunnet på, er å tilpasse seg det norske samfunnet, sier Engen-Helgheim.

De to legger ikke skjul på at de ikke har konsultert fagfolk underveis i arbeidet med rapporten, som er sterkt inspirert av Danmarks strenge innvandrings- og integreringspolitikk.

– Vi trenger ikke fagfolk for å komme på de ideene vi synes er riktige, sier Listhaug.

Dobbeltstraff

Utvalget foreslår også å fjerne tilskudd til trossamfunn og at kommuner med dårlige resultater når det gjelder integrering og få muligheter på arbeidsmarkedet, ikke skal kunne bosette flyktninger

Mange av forslagene er blitt kjent tidligere i uken, blant annet det kontroversielle forslaget om å innføre dobbeltstraff for gjengmedlemmer og for kriminalitet begått i belastede områder. I tillegg vil utvalget at det opprettes en hurtigdomstol for gjengkriminelle.

– Målet er å få tatt dem og satt dem inn, slik at de ikke kan plage lovlydige borgere, sier Listhaug, som også vil ha flyktningstopp i det hun omtaler som norske «gettoer», som utvalget definerer som kommuner og områder med høy innvandrerandel.

Nei til kvoteflyktninger

Utvalget foreslår også å stanse mottak av kvoteflyktninger til «integreringen er under kontroll». Det er dette punktet Listhaug og Engen-Helgheim tror det vil bli mest debatt om innad i partiet.

– En av de fundamentale diskusjonene vi må ha framover, er hvordan vi kan bruke pengene våre til å hjelpe flest mulig, sier de to.

I Frps eget partiprogram heter det imidlertid at «kvoteflyktninger skal prioriteres».

– Ap snakker om å øke antall kvoteflyktninger, men vi vil ha en debatt i vårt parti om et forslag om å stoppe inntak av kvoteflyktninger. Det koster 1 milliard kroner per 1.000 kvoteflyktninger.

– Føleri

– Når er integreringen «under kontroll»?

– Det er mye føleri rundt hva dette betyr. Derfor ønsker vi et innvandringsbarometer som kan måle dette på en ordentlig måte, sier Engen-Helgheim.

En egen rapport om innvandring skal være klar før neste års landsmøte. Men allerede nå varsler utvalget flere tiltak som skal få ned asyltilstrømmingen til Norge.

– De vil føre til at asyltilstrømmingen aldri igjen vil komme opp på 2015-nivå, sier Engen-Helgheim.

(©NTB)