– Akson er en kommunal løsning, mens vi er en løsning for alle aktører innenfor helse, sier kommunikasjonssjef Sigrun Berge Engen i Helseplattformen i Midt-Norge. Foto: HelseplattformenHelseplattformen

Helse Midt-Norge og KS velger totalt forskjellige journalløsninger

Trondheim kommune/Helse Midt-Norge og resten av Kommune-Norge utvikler elektroniske journalsystemer til milliarder av kroner. De blir helt ulike.

Direktoratet for E-helse jobber nå på spreng med innstillingen til Helsedepartementet om hvordan gigantprosjektet Akson skal innføres.

HELSEPLATTFORMEN

Helseplattformen skal innføre ny, felles pasientjournal (PAS/EPJ) ved sykehus og kommuner i hele Midt-Norge.

Det er første gang at det etableres en felles løsning for kommune- og spesialisthelsetjeneste, fastleger og avtalespesialister.

Etter kommunesammenslåingene er de 84 kommunene redusert til 66.

Trondheim kommune vedtok i august i fjor å løse ut sin opsjon i Helseplattformen, og kommunen gikk også inn på eiersiden med 40 prosent.

St. Olavs hospital og Trondheim skal ta i bruk løsningen først.

Kilde: Helseplattformen

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.