Overgangstjenesten, et prosjekt for å hindre frafall i skolen, er nominert til innovasjonspris. Men fra i år er prosjektet historie.

Overgangstjenesten, et prosjekt for å hindre frafall i skolen, er nominert til innovasjonspris. Men fra i år er prosjektet historie.

Foto: Colourbox

Avviklet prosjekt nominert til innovasjonspris

NRKs grafiske fornying, en rullator som likner en Vespa, en tjeneste som hindrer frafall i skolen, Oslo-trikken og en nettjeneste om juss er nominert for sitt design. Men ett av prosjektene er allerede nedlagt.

Oslotrikken SL18, den sporty trehjulingen Movu, NRKs nye visuelle identitet, den juridiske tjenesten Justify og Overgangstjenesten som forebygger skolefrafall i Oslo, har alle muligheten til å vinne Innovasjonspris for inkluderende design i år.

Her kan du lese mer om de nominerte.

Disse skal, sammen med demenslandsbyen Carpe Diem i Bærum, Mjøsparken i Brumunddal og Ruten bypark i Sandnes konkurrere om Innovasjonsprisen for inkluderende design som deles ut 24. januar.

Stiftelsen Design og arkitektur Norge (Doga) deler hvert tredje år ut denne prisen, på oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet. Prisen er en design- og arkitekturpris for mangfold, likeverd og universell utforming.

Doga er en del av regjeringens virkemiddelapparat for innovasjon og verdiskaping.

Vindmøllebakken i Stavanger mottok Innovasjonsprisen for inkluderende design 2020 i kategorien arkitektur for sitt bærekraftige og inkluderende bofellesskap.

– Betydningen av inkluderende design og arkitektur kan ikke overvurderes. Hensikten med Innovasjonsprisen for inkluderende design er å løfte fram og hylle løsninger som fremmer mangfold og likeverd, og som gjør livet lettere for alle uansett utgangspunkt, sier seniorrådgiver i Jannicke Hølen i Doga.

Suksess ble avviklet

Én av de nominerte i år, Overgangstjenesten, eksisterer ikke lenger som prosjekt.

Den jobbet med elever fra og med siste år på ungdomsskolen, og til og med første semester på videregående.

Tjenesten besto av egne guider som jobbet på tvers av bydelen Grünerløkka i Oslo og skolene, og som hjalp elever med å ta steget mellom utdanningstrinnene. De avlastet rådgivere og lærere, og var tilgjengelige etter skoletid, i helgen og i sommerferien.

I 2022 fikk 25 elever støtte fra de gikk i 10. klasse, og i 2023 ble ordningen utvidet til å omfatte 50 elever fra siste trinn på ungdomsskolen. Hele 73 av disse ungdommene er fortsatt ivaretatt og i et utdanningsløp.

På tross av resultatene, ble Overgangstjenesten avviklet i 2024.

– Hvorfor?

– Overgangstjenesten ble opprettet som et prosjekt med en sluttdato, satt til 31.12.2023. Prosjektet var finansiert av flere, blant annet statlige Los-midler. Det var ikke mulig å finansiere videre drift av Overgangstjenesten på disse midlene, da ordningen ble lagt om i 2023. Dermed falt en viktig finansieringskilde vekk, skriver divisjonsdirektør Trond Lien i Utdanningsetaten i Oslo kommune i en e-post til Kommunal Rapport.

– Erstattes Overgangstjenesten med andre prosjekt?

– Vi har testet ut flere prosjekter for å finne gode modeller for å sikre overgangen mellom ungdomsskole og videregående. Vi jobber nå med å utvikle en god Oslo-modell for overganger. Her tar vi med oss erfaringene som vi har fått gjennom Overgangstjenesten og de andre prosjektene vi har gjennomført, melder Lien.

Juryen for innovasjonsprisen påpeker at Overgangstjenesten uansett gir svært stor læringsverdi i arbeidet med å forhindre skolefrafall og utenforskap.