Jevnt på oppløpssiden for KLP og Storebrand

Innkjøp. Innsyn i saksfremlegget viser at det var små marginer i total poengsum da nye Øygarden valgte KLP som pensjonsleverandør i konkurranse med Storebrand.    
Konsernsjef, Sverre Thornes, kan si seg fornøyd med å ha vunnet første anbudskonkurranse etter Storebrands gjeninntreden på markedet for kommunal tjenestepensjon. Men det ble jevnt løp, så det ligger an til spennende tider i pensjonsmarkedet framover. Foto: KLP / Skjalg Bøhmer Vold

Kommune-Norge har i prinsippet bare hatt en leverandør av kommunal tjenestepensjon siden Storebrand og DNB kastet inn håndkleet i 2012. Mens DNB fortsatt sitter på gjerdet, annonserte Storebrand før sommerferien sin gjeninntreden i markedet for kommunal tjenestepensjon. 

Fra årsskiftet slås Fjell, Sund og Øygarden sammen til nye Øygarden. Etter å ha gjennomført en anbudskonkurranse på forsikret pensjonsløsning, ble det klart at KLP tok første stikk. Da fellesnemnda behandlet saken i høst ble møtet lukket og sakspapirene ble unntatt offentlighet. Kommunal Rapports innsynsbegjæring ble innvilget. Saksfremlegget viser at det var jevnt løp mellom KLP og Storebrand.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.