- De gjentatte og alvorlige brudd på anskaffelsesregelverket, herunder habilitetsregler, begrunner mistanke om straffeansvar, mener kontrollutvalget under Roger Hansens (Lenviklista) ledelse. Foto: Lisa Rypeng
- De gjentatte og alvorlige brudd på anskaffelsesregelverket, herunder habilitetsregler, begrunner mistanke om straffeansvar, mener kontrollutvalget under Roger Hansens (Lenviklista) ledelse. Foto: Lisa Rypeng
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Kontrollutvalget anbefaler å politianmelde innkjøpsskandale

- Saken er svært alvorlig når vi anbefaler kommunen å politianmelde. Det kan vel egentlig ikke blir mer alvorlig, sier Lenviks kontrollutvalgsleder Roger Hansen.

Kjøp av helsetjenester i Lenvik

Nylig la Komrev Nord fram sin granskingsrapport av en kontrakt som har gitt selskapet Visit Senja AS (tidligere Slåttebakken Helse og Anders Hanssen photography) nærmere 15 millioner kroner i brutto inntekt på 3,5 år.

Bakgrunnen er en rekke artikler i Kommunal Rapport. 

Kontrakten gjelder rusomsorg for én ung mann. 

Leverandørdatabasen til Kommunal Rapport og fakturaer viser at kontrakten selskapet har hatt med Lenvik kommune, har vokst fra 2,6 millioner kroner i 2014 til 6,4 millioner kroner i 2016.

Rådmannens stab inngikk kontrakten og sto for forlengelsene. Det til tross for at rådmannens sønn har vært involvert i virksomheten.

Kontrakten ble sagt opp i 2017.

«Kontrollutvalget finner at de gjentatte og alvorlige brudd på anskaffelsesregelverket, herunder habilitetsregler, begrunner mistanke om straffansvar, og at det er i kommunens interesse å få avklart mulig brudd på straffelovgivningen. Kontrollutvalget tilrår politianmeldelse», heter det i kontrollutvalgets vedtak i går, torsdag 15. februar.