Tana kommune i samarbeid med Høgskolen Innlandet tilby en ny type studie for å sikre at blant annet helsestasjoner har kvalifiserte ansatte. Illustrasjonsfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Tana kjøper sin egen helsesøsterutdanning

Tana kommune er lei av å mangle helsesøstre – eller helsesykepleiere, som det nå heter. Nå tar de et helt nytt grep.

– Vi har lyst ut helsesykepleierstillinger lenge uten å få noen søkere. I fjor høst kontaktet jeg tre utdanningsinstitusjoner. Høgskolen Innlandet ga oss et tilbud, sier rådmann Jørn Aslaksen i Tana kommune. 

HELSESYKEPLEIER

Navnet på yrkestittelen helsesøstre ble endret fra nyttår 2019 etter at Landsgruppen av helsesøstre foreslo en ny, kjønnsnøytral tittel.

Helsesykepleiere er sykepleiere med videreutdanning/master innen helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge mellom 0–20 år.

De viktigste arbeidsstedene for helsesykepleiere er:

Helsestasjon 0–5 år

Skolehelsetjeneste

Helsestasjon for ungdom

Miljørettet helsevern/smittevern

Hjemmebesøk

Kilde: Norsk Sykepleierforbund

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.