Besparingen skyldes blant annet reduserte transportkostnader, samt at selve behandlingen er dyrere på sykehus enn hos legevakten, viser forskningen fra ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) i NORCE.

Besparingen skyldes blant annet reduserte transportkostnader, samt at selve behandlingen er dyrere på sykehus enn hos legevakten, viser forskningen fra ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) i NORCE.

Ilustrasjonsfoto: Colourbox

Studie: Billigere å behandle bruddskader lokalt enn på sykehus

Samfunnet kan spare millioner dersom pasienter med beinbrudd behandles hos nærmeste legevakt, viser ny studie.

Stein Vabo, fastlege hos Vennesla legesenter og forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) i NORCE, har undersøkt 391 pasienter som har blitt behandlet for bruddskader lokalt hos legevakten i Bykle og Valle kommune.

Studien konkluderer med at 3,5 millioner kroner ble spart ved at pasientene ble behandlet lokalt, fremfor å bli sendt til nærmeste sykehus, skriver NORCE i en pressemelding.