Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) presenterer regjeringens nasjonale helse- og samhandlingsplan. Presentasjonen finner sted på Lovisenberg sykehus i Oslo fredag.
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) presenterer regjeringens nasjonale helse- og samhandlingsplan. Presentasjonen finner sted på Lovisenberg sykehus i Oslo fredag. NTB

Oppretter varig rekrutterings- og samhandlingstilskudd

– Forrige regjering etablerte helsefellesskapene. Nå kommer et økonomisk virkemiddel, lover helseminister Ingvild Kjerkol (Ap). 

– Vi vil opprette et varig rekrutterings- og samhandlingstilskudd som skal gi insentiv til felles tjenesteutvikling mellom kommuner og sykehus, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i en pressemelding.

Tiltaket kommer som del av Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024–2027.

– Det er for mange pasienter og brukere som opplever at de ulike delene av helse- og omsorgstjenestene ikke henger godt nok sammen. Det må bli enklere for kommuner og sykehus å samarbeide om gode, sammenhengende pasientforløp med utgangspunkt i lokale behov og vurderinger, sier Kjerkol.

Helsefellesskap

På tampen av forrige uke var Kjerkol i møte med KS om helsefellesskapene, som regjeringen nå vil ha mer fart på. 

KS-leder Gunn Marit Helgesen (H) sier i en pressemelding at KS ser frem til enighet med regjeringen om ny samarbeidsavtale om helsefellesskap. KS er opptatt av at samhandling og involvering må skje før det tas en beslutning.

– Vi må diskutere hvordan vi i fellesskap kan bidra til å styrke likeverdighet mellom tjenestenivåene. Nå gjelder det å få helsefellesskapene til å virke etter hensikten over hele landet – og utvikle mer sammenhengende og bærekraftige helse- og omsorgstjenester, sier Helgesen.

Ifølge regjeringen skal tilskuddet gjøre det enklere for kommuner og sykehus å samarbeide om felles planlegging, tjenesteutvikling og gode pasientforløp for de prioriterte pasientgruppene gjennom helsefellesskapene. 

Dette har vært etterspurt av hele helsetjenesten i en årrekke, og nå sørger regjeringen for at dette blir en realitet, heter det i pressemeldingen. 

Kombinerte stillinger

Regjeringen vil også prøve ut kombinerte stillinger på tvers av kommuner og sykehus, for eksempel innen svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. De regionale helseforetakene har fått i oppdrag å kartlegge muligheter og legge til rette for kombinerte stillinger i samarbeid mellom helseforetak og kommuner.

– Det er stor mangel på jordmødre i mange sykehus og kommuner. En slik organisering kan gjøre det lettere å dekke behovene også i kommunene, samtidig som jordmødre som ønsker det får muligheten til å jobbe i full stilling, sier helse- og omsorgsminister Kjerkol.