St. Olavs hospital har oppdaget nok en feil ved journalsystemet Helseplattformen.

St. Olavs hospital har oppdaget nok en feil ved journalsystemet Helseplattformen. 

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Ny feil ved Helseplattformen avdekket – pasienter forsvinner fra ventelistene

St. Olavs hospital har avdekket en feil ved Helseplattformen der pasienter forsvinner fra ventelistene. Ved månedsskiftet berørte feilen 567 pasienter.

– St. Olavs hospital oppdaget nylig at pasienter forsvinner fra ventelistene når sykehuset nå har brukt Helseplattformen i mer enn ett år, skriver sykehuset i en pressemelding tirsdag.

Ifølge St. Olavs hospital skyldes dette at journalsystemet Helseplattformen har innebyggede regler for utløpsdato på forordninger, som for eksempel kan være henvisninger og bestillinger av prøver.

– Når utløpsdatoen er overskredet, er ikke disse pasientene lenger synlig i ventelistene, og sykehuset mister oversikt over pasienter som venter på behandling/utredning/kontroll, skriver sykehuset i pressemeldingen.

567 pasienter berørt

Per 1. februar er 567 pasienter berørt av feilen.

– Etter sykehusets gjennomgang av disse pasientene er det 67 pasienter som må følges opp av sine respektive klinikker med tanke på videre vurdering. Det innebærer vurdering av potensielle konsekvenser og iverksetting av nødvendige behandlingstiltak dersom det er grunnlag for det, skriver St. Olavs hospital.

Klinikkene ved sykehuset kontakter nå de 67 pasientene som må følges opp.

Sykehuset sendte tirsdag en bekymringsmelding til Statens helsetilsyn om feilen. I brevet står det at en fjerning av regelen som fører til at pasientene forsvinner fra ventelistene, krever utvikling av systemet som ikke vil bli levert før senere i 2024.

Sykehusdirektør Grethe Aasved sier at det er svært viktig for pasientsikkerheten at ingen pasienter faller ut av ventelistene på grunn av en slik innebygget regel i journalsystemet.

– Det iverksettes nå flere tiltak i samarbeid med Helseplattformen for å ivareta pasientsikkerheten inntil det foreligger en endring i journalløsningen. Dette haster, da problemet øker i omfang når vi nå har passert ett år etter innføring av Helseplattformen, sier hun.

Fulgt av feil

Helseplattformen er en felles digital plattform for hele helsetjenesten i Midt-Norge.

Målet da den ble innført i november i 2022 ved St. Olavs hospital i Trondheim, var bedre informasjonsflyt og økt pasientsikkerhet, men siden innføringen har det blitt avdekket en rekke feil og uønskede hendelser.