- Forprosjektet er ikke avsluttet ennå, sier direktør Kristin Weidemann Wieland for forskning, innovasjon og digitalisering i KS. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

KS forsvarer én journalløsning for kommunene

Kritikken fra blant andre Oslo kommune, Legeforeningen og leverandørselskaper mot Akson er tatt ut av kontekst, mener KS.

Akson er oppkalt etter delen av nervecellen som leder signaler.

 

Kommunene har i årevis etterlyst hjelp fra staten i arbeidet med et elektronisk journalsystem for de kommunale helse- og omsorgstjenestene som også kan kommunisere med spesialisthelsetjenesten. Derfor jublet mange da Direktoratet for e-helse sommeren 2018 lanserte én journalløsning og samhandlingsløsning (Akson) for kommunene.