Eldrereformen «Leve hele livet» har som mål å bedre kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten, og skape et mer aldersvennlig samfunn. For å nå målene kan kommunene søke på ulike tilskuddsordninger.

Eldrereformen «Leve hele livet» har som mål å bedre kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten, og skape et mer aldersvennlig samfunn. For å nå målene kan kommunene søke på ulike tilskuddsordninger.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Fire krav gjør det lettere å få «Leve hele livet»-tilskudd

Kommunene oppfordres til å søke tilskudd for å nå målene i eldrereformen «Leve hele livet». Men skal søknaden bli prioritert, må kommunene oppfylle fire krav.

Det er satt av over 400 millioner kroner i tilskudd til kommuner som vil heve kvaliteten i eldreomsorgen og styrke helse- og omsorgstjenesten, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet.

Pengene skal gå til å nå regjeringens mål i den såkalte kvalitetsreformen «Leve hele livet» (se faktaboks nederst i artikkelen).

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.