Helseminister Bent Høie mener det er viktig å jobbe mer systematisk for å forebygge psykiske problemer ved at folk får tidligere hjelp der de bor. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Antallet psykologer i Kommune-Norge øker

Antallet psykologer i kommunene har økt fra 130 til mer enn 600 siden 2013. Fra 2020 har kommunene plikt til å ha psykologkompetanse. 

Regjeringen har siden 2013 bevilget tilskudd for å øke rekrutteringen av psykologer til kommunene. I 2013 hadde 95 kommuner rekruttert psykolog gjennom den statlige tilskuddsordningen. I dag har 381 kommuner gjort det samme. 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.