Utvalg vil ha enheter for narkotikasaker i kommunene

Helse. Rusreformutvalget foreslår å flytte ansvaret for samfunnets reaksjoner på rusmisbruk fra justissektoren til helsetjenesten.
Rusreformutvalget er ledet av førstestatsadvokat Runar Torgersen. Torsdag ble utredningen overlevert helseminister Bent Høie (H). Foto: Skjermdump

I stedet for straff, skal rusmisbrukere få hjelp, foreslår Rusreformutvalget.

– Dette er en stor og viktig reform og et paradigmeskifte i norsk ruspolitikk. Vi skal møte mennesker på en annen måte enn før. Vi går fra straff til helsehjelp. Dette er drevet fram ikke minst av brukerorganisasjoner på rusfeltet, sier helseminister Bent Høie (H).

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.