Skissen viser hvordan modulbyggene til flyktninger i Stavanger skal bli. Foreløpig er de under bygging og skal leveres i juni.

Skissen viser hvordan modulbyggene til flyktninger i Stavanger skal bli. Foreløpig er de under bygging og skal leveres i juni.

Skisse: Fair Deal AS

Skaffer flyktningboliger raskt ved å kjøpe modulbygg

Modulbygg er en av løsningene Stavanger har valgt for å bosette flyktninger uten samtidig å bidra til økt prispress i boligmarkedet.

Bystyret i Stavanger godkjente nylig innkjøp av modulbygg med 40 boenheter som skal huse flyktninger som kommunen bosetter.

– Vi fikk vedtak om at vi kunne kjøpe 20 boenheter og opsjon på 20 til. Fordi prisen var så god, utløste vi opsjonen med en gang, forteller Jonas Meling, seksjonssjef ved eiendomsavdelingen i Stavanger.