Kommunedirektøren i Drammen: Ukraina-vedtaket er ulovlig

Kommunedirektøren i Drammen kommune mener det omstridte vedtaket om kun å ta imot flyktninger fra Ukraina innebærer ulovlig forskjellsbehandling.

Kommunedirektørens konklusjon, som har blitt utarbeidet ved hjelp av kommuneadvokaten, viser også at det «ikke er underbygget at forskjellsbehandlingen har et saklig formål etter likestillings- og diskrimineringsloven», skriver Drammens Tidende.

– Vedtaket innebærer derfor etter vårt syn ulovlig forskjellsbehandling, heter det i konklusjonen.

Den endelige beslutningen er det imidlertid Statsforvalteren som må ta.

Det borgerlige flertallet i Drammen kommunestyre vedtok tidligere i februar at de kun ville ta imot flyktninger fra Ukraina. Saken har skapt stor debatt, og vedtaket har mottatt kritikk fra blant annet statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Høyre-leder Erna Solberg.

Dagen etter at vedtaket ble fattet varslet Statsforvalteren i Oslo og Viken at de skulle sjekke lovligheten rundt forslaget.

Hvis det foreligger såkalt særlige grunner, kan departementet på eget initiativ kontrollere om et kommunalt fattet vedtak er lovlig. Denne myndigheten er delegert til statsforvalterne. Statsforvalteren påpeker at det skal være høy terskel for å gjøre noe slikt, men har nå altså kommet fram til at det i dette tilfellet er grunn til kontroll.

Statsforvalteren har varslet at en konklusjon vil være på plass innen slutten av mars.

(©NTB)