Drammen har fått mye oppmerksomhet og kritikk for sitt vedtak.

Drammen har fått mye oppmerksomhet og kritikk for sitt vedtak. 

Foto: Elin Svendsen

Drammen anmeldt etter beslutning om ukrainske flyktninger

Kommunestyret i Drammen besluttet tirsdag kveld at de bare vil ta imot ukrainske flyktninger. Regjeringen avviser at de kan bestemme det. Nå har politiker anmeldt kommunen. 

Ifølge NRK ble vedtaket fattet med 29 mot 28 stemmer.

Saken har skapt stor debatt, og også arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) har blandet seg inn. Hun mener at kommunen ikke har lov til å bestemme hvilke flyktninger de skal ta imot.

– Kommunene kan ikke stille krav til flyktningenes nasjonalitet eller familiesituasjon. Kommunene og staten må samarbeide om å få bosatt alle som får lovlig opphold i Norge, sier hun til NRK.

Høyre, Frp, KrF og Pensjonistpartiet stemte for forslaget.

– Vi utfordrer den prioriteringen staten Norge gjør, og det er vi ærlige på, sa Høyres gruppeleder Kristin Surlien i forkant av vedtaket.

SVs leder Kirsti Bergstø reagerer kraftig og ber regjeringen om å stoppe forslaget.

– Folk får rett og slett ikke starte på livet her i landet utenfor et asylmottak om kommuner i Norge gjør som Drammen. Derfor er det viktig at regjeringen følger opp her, sier Bergstø til Dagbladet.

– De trenger vår hjelp, men det gjør også andre, fortsetter hun.

– Folk er folk, og alle flyktninger som har fått opphold i Norge, trenger et lokalsamfunn å bosette seg i for at ungene skal gå på skole og få venner og voksne ta del i arbeid og aktiviteter, sier SV-lederen.

Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon sa til Dagsavisen tirsdag at hvis Drammen kommune vedtok forslaget, vil ombudet klage kommunen inn til Diskrimineringsnemnda. Han mener også at vedtaket kan være i strid med FNs rasediskrimineringskonvensjon.

Politianmeldte

Politiker Simon Nordanger (Sp) har anmeldt kommunestyret i Drammen for lovbrudd.

Nordanger mener kommunen bryter både diskrimineringsloven og Grunnloven ved å fatte et slikt vedtak.

– Dette er en prinsipielt verdispørsmål. Hvordan man skal behandle mennesker og åpne for å sortere mennesker på den måten. Når lovverket allerede er såpass tydelig, så mener vi at det må ha en eller annen konsekvens, sier han til NRK.

Det var Drammens Tidende som meldte om saken først.

– Lyver og bløffer

Jon Helgheim (Frp), som sitter i kommunestyret og støtter forslaget, reagerer kraftig på Nordangers beslutning om å anmelde kommunen.

– De nekter å forholde seg saklig til politiske vedtak, de lyver og bløffer om hva som er vedtatt og hva som er argumentene for det. Det er et skuespill for å forsøke å kvele en saklig debatt om innvandring og integrering i Drammen, sier han i en epost til NTB.

Han sier beslutningen er fattet basert på at det er krig i Europa og at kommunestyret vil prioritere å bosette ukrainske flyktninger, ikke rasisme.

Står på sitt

Nordanger står fast ved avgjørelsen om å ta saken til politiet og avviser Helgheims påstander.

– Det fremgår i vedtaket at man skal prioritere ukrainere, og det betyr at man skal nedprioritere andre. Kommunestyret kan pirke så mye de vil med ordene, men konsekvensene er det samme, sier Nordanger til NTB.

– De menneskene Drammen fatter vedtak om har oppholdstillatelse i Norge. Vi skal forholde oss til dem staten har gitt oppholdstillatelse til. Det kan godt hende Helgheim vil bedrive utenrikspolitikk, men det er ikke kommunenes oppgave, sier han.