I 2022 var representanter fra Nordland fylkeskommune på inspirasjonstur til Vestfold for å se på miljøfyrtårnet Horten videregående skole. Her forteller rådgiver Torbjørn Lunde om solcelleanlegget på taket. Nå er Nordland i gang med å etablere sitt andre solcelleanlegg på en videregående skole.

I 2022 var representanter fra Nordland fylkeskommune på inspirasjonstur til Vestfold for å se på miljøfyrtårnet Horten videregående skole. Her forteller rådgiver Torbjørn Lunde om solcelleanlegget på taket. Nå er Nordland i gang med å etablere sitt andre solcelleanlegg på en videregående skole.

Foto: Britt Glosvik

Fylkeskommunene satser på solenergi på skoletak

Én av fire videregående skoler henter energi fra sola i dag, og andelen stiger raskt. Nye solcelleanlegg etableres nå over hele landet.

Rundt 80 videregående skoler og andre fylkeskommunale bygg fanger sola på tak og vegger i dag. Dette er om lag en fjerdedel av alle offentlige videregående skoler i Norge.

Flere av disse lagrer også solenergien i batteribanker, viser Kommunal Rapports undersøkelse sendt til alle fylkeskommunene før påske.