149 av 422 kommuner svarte på undersøkelse om drikkevann: – Altfor dårlig

Energi og miljø. Folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) vil følge opp kommunens investeringsplaner på vann- og avløpsområdet.
Folkehelsemonister Sylvi Listhaug (Frp) under besøket i Askøy kommune i Sommer. Foto: NTB scanpix

Etter et større sykdomsutbrudd forårsaket av bakterier i drikkevannet på Askøy i juni 2019, fikk Mattilsynet i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å vurdere status for drikkevannet i hele Norge.

En egen spørreundersøkelse ble sendt ut til samtlige 422 kommuner. Spørreundersøkelsen gjaldt investeringsplaner og utfordringer på området. 149 kommuner valgte å svare på undersøkelsen.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.