Kommunesektoren kan tape 3 milliarder kroner i kraftinntekter

Energi og miljø. Et ekspertutvalg har lagt fram forslag til ny vannkraftbeskatning som innebærer at kommuner og fylker isolert sett kan tape omtrent 3 milliarder kroner hvert år.
Finansminister Siv Jensen (Frp) mottok forslagene om ny beskatning av vannkraftsektoren fra utvalgsleder Per Sanderud mandag. Forslagene ble sendt på høring samme dag. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Et ekspertutvalg har lagt fram forslag til ny vannkraftbeskatning som innebærer at kommuner og fylker isolert sett kan tape 3 milliarder kroner hvert år, ifølge utvalgsleder Per Sanderud.

Regjeringen oppnevnte ekspertutvalget i fjor. Hovedmandatet har vært å foreslå beskatning som kan gi økt lønnsomhet i vannkraftsektoren. Bakgrunnen er at Norges vassdrags- og energidirektorat har anslått et sektoren har reinvesteringsbehov på 45 milliarder kroner fram mot 2030.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.