Ordfører i Dovre er lettet etter statsrådens snuoperasjon

Energi og miljø. Etter kraftige lokale protester valgte klima- og miljøministeren å utsette rivinger av seterbyggene på Hjerkinn. Det faller i god jord i Dovre.
Utsatt: Ordfører Oddny Garmo (Sp) i Dovre er førnøyd med at statsråden har utsatt rivingen, og nå skal kommunen finne nye argumenter for at seterbygningene på Hjerkinn skal få stå. Foto: Monica Hjelle/Vigga

– Våre opprop har ført fram, og ministerens snuoperasjon gir oss tid til å grave fram enda bedre argumentasjon for å hindre rivingen av seterbygningene. Vi mener at storsamfunnets inngrep på Hjerkinn er helt unødvendig, sier Garmo.

Det er vedtatt at Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark skal utvides, og formålet med utvidelsen er å legge forholdene bedre til rette for villreinen i området. I denne forbindelse har Dovre kommune gitt tillatelse til at seterbygningene Vesllie fra 1870-tallet skal rives. Rivingen skulle etter planen ha blitt gjennomført i dag.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.