Eldreminister Mette Kierkgaard (M) står i spissen for reformen som likestiller offentlige og private leverandører i eldreomsorgen.

Eldreminister Mette Kierkgaard (M) står i spissen for reformen som likestiller offentlige og private leverandører i eldreomsorgen.

Foto: Les Kaner

Dansk eldrereform: Kommunale sykehjem kan styres som bedrifter

Et eldreforlik i Danmark innebærer 1 milliard danske kroner ekstra årlig og økt frihet for brukere og ansatte. 

– Vi skal styre med tillit i stedet for minutt-tyranni, sa eldreminister Mette Kierkgaard (M) da hun nylig presenterte eldrereformen. 

Regjeringen, som består av Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, er blitt enige med Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre om en ny eldrelov. Den skal tre i kraft fra 1. januar 2025.