Vi mener at det beste for barna er at støtten skjer gis barna er, skriver Inger Hegna.

Illustrasjonsfoto: Magnus Knutsen Bjørke
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Vi må forebygge framfor å reparere

Å sikre en god barndom er den beste investering vi som samfunn kan gjøre. Da er tidlig innsats viktig. Derfor flytter vi flere titalls millioner kroner fra «reparasjon» til dette arbeidet neste år.

Alle familier og barn kan ha behov for ekstra støtte iblant, og da er det viktig at kommunen er der når det skjer, og ikke først når problemene har vokst seg store og vanskelige.

Vi er opptatt av å forebygge for å unngå plassering i beredskapshjem, fosterhjem eller institusjon.

I Aurskog-Høland jobber barnevern, helsestasjonen og barnehager tett sammen for å være til stede for hele familien. Samarbeid på tvers av enheter og sektorer er viktig for å komme tidligst mulig og best i gang med et godt endringsarbeid i familier.

Vi har vår egen «sammen om barn-modell», som skal være til hjelp i det tverrfaglige og forebyggende arbeidet i hele kommunen. «Sammen om barn» beskriver blant annet Aurskog-Høland-modellen. Den handler om hvordan ansatte skal møte barn vi undrer oss på om har behov for hjelp og støtte. Det er en forpliktende tilnærmingsmåte for alle ansatte i møte med barn, unge og deres foreldre eller foresatte.

Foreldrene er de viktigste menneskene i et barns liv. Våre arbeidsmetoder hjelper foreldre og foresatte i arbeidet med å gi barn og unge en god oppvekst. Vi er opptatt av å forebygge for å unngå plassering i beredskapshjem, fosterhjem eller institusjon, og om nødvendig redusere tiden der. Derfor har vi nå enda tettere oppfølging av familier.

Vi vil tilby hjelp så tidlig som mulig. Allerede under svangerskapskontrollen kan vårt hjelpeapparat settes i sving. Vi jobber for at familiene skal få støttetjenester lokalt, slik at barn og foreldre ikke trenger å flytte ut av lokalmiljøet og på senter eller andre hjem for å få hjelp. Støttetjenester i lokalmiljøet gjør både at det er lettere å be om hjelp og å motta hjelp, samtidig som vi kan komme raskere i gang med tiltak.

På nyåret flyttes 4-årskontrollen ut av helsestasjonen og foretas i barnehagene. Våre helsesykepleiere møter da barna i deres vante og trygge omgivelser. Helsesykepleierne får et riktigere bilde av barnas fysiske og emosjonelle utvikling.

I vår dreining av tjenestene har vi sett på hvordan vi kan bruke våre fagspesialister best mulig. Det innebærer at spesialpedagoger i barnehagene skal være mer ute på avdelingene. De skal fungere som 100 prosent spesialpedagoger og ikke bruke sin tid på administrativt arbeid. Våre pedagogisk-psykologisk rådgivere skal også være mer på ute på skolene og møte barna der de er.

Vi vil bruke flere ressurser på å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø, og dermed forebygge utenforskap. Vi vil arbeide for å redusere assistentbruken på ungdomstrinnet og øke lærerressursene på småskoletrinnet. Vi har tro på at det beste for barn er å være sammen med resten av klassen sin, og derfor vil vi flytte lærerressurser fra spesialundervisning til ordinær undervisning.

Det er ikke bare våre ansattes kompetanse som kan gjøre en forskjell. Vårt ønske er at vi etter hvert får engasjert frivilligheten. Vi ønsker at erfarne og trygge voksne fra lokalmiljøet også kan være med på å bidra til at flere barn får en god start og fortsettelse på livet.

Frivillige kan være en god støtte og en familievenn for familier som trenger det.

Vi mener at det beste for barna er at støtten skjer gis barna er. Vi er der for dem i familien, i barnehagen, i klassen og i lokalmiljøet.

Dette får vi til ved å samarbeide på tvers av enheter og sektorer. Sammen tar vi tak i problemene og støtter familier og barn så tidlig som mulig. Tidlig innsats er viktig. Det reduserer behovet for å «reparere» betraktelig, og at vi i verste fall kommer for sent inn med vår bistand.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.