Da læreplassgarantien ble igangsatt i 2020, var målet 1.100 garantister. I dag har vi over 1.400, skriver Fredric Persson.

Da læreplassgarantien ble igangsatt i 2020, var målet 1.100 garantister. I dag har vi over 1.400, skriver Fredric Persson.

Foto: Roger Hardy / Samfoto
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Ungdommen er gullet vårt

Fylkesrådet lanserte for noen år siden Nordlandsmodellen, der visjonen er at alle som begynner på videregående skole, skal fullføre. Den virker.

Nordlandsmodellen dreier seg om jobbing mot tre mål: At det formidles langt flere lærlinger, at gjennomføringen øker, og at karakterer og resultater samtidig stadig blir bedre.

Læreplassgarantien er et vinn-vinn-prosjekt.

I Nordland velger om lag 60 prosent av elevene yrkesfag. Bedrifter og institusjoner i hele fylket tar imot sin nye kollega etter å ha finpusset planene for læreløpet fram mot fagprøven, og etter to år er lærlingen blitt fagarbeider.

Fagbrevet får ungdommene takket være lærebedriften. Uansett om det er en privat bedrift, kommune eller offentlig institusjon er lærebedriften selve grunnfjellet i yrkesopplæringen.

Ungdom er den viktigste ressursen vi har i Nordland. Punktum og ferdig snakka. Det har fylkesrådet for lengst tatt konsekvensen av.

Ett av de konkrete grepene fylkesrådet har gjort i Nordlandsmodellen, er innføringen av læreplassgarantien i 2020 – som det første fylket i Norge. Den innebærer at elever med ungdomsrett som har fullført og bestått VG2, er garantert læreplass i en lærebedrift i Nordland.

I samarbeid med lærebedriftene har vi kommet langt med innføringen av garantien. Det er imponerende oppslutning om den blant bedrifter i hele fylket, og vi får stadig flere læreplassgarantister. Da ordningen ble igangsatt i 2020, var målet 1.100 læreplassgarantister. I dag har vi over 1.400.

Fylkeskommunen hadde aldri klart dette uten en stor innsats fra nærings- og samfunnslivet, bransjeorganisasjoner og opplæringskontor. Resultatene viser hva vi kan få til når vi arbeider sammen.

Per 30. august har 947 av årets 1.148 søkere i Nordland fått seg læreplass, det vil si en andel på 82,5 prosent. Blant søkere med ungdomsrett, er andelen med lærekontrakt hele 84,7 prosent. Læreplassgarantien er et vinn-vinn-prosjekt.

Statistikken fra de siste årene er oppløftende. Stadig flere elever gjennomfører utdanningen, og resultatene bedres.

Det betyr ikke at jobben er gjort, tvert imot. Nordland er midt i det grønne skiftet. Veksten er i stor grad knyttet til grønn industri. Én av våre største utfordringer er tilgangen til arbeidskraft og riktig kompetanse som kan møte de nye kravene i arbeids- og næringsliv. Her er lærebedriftene helt sentrale. Fylkesrådet vil fortsette arbeidet med å utvikle og fornye yrkesopplæringen i Nordland.

Som skoleeier lover vi å fortsette å lytte nøye til kommunene, bedriftene og øvrig samfunnsliv når skoletilbudene utformes.