Kultursektoren er et nødvendig velferdstilbud til befolkningen, skriver lederne i Norsk kulturforum. Bildet er fra et innslag på NOKU-konferansen i fjor med «Flygel – den umulige reisen» av Østfold Internasjonale Teater.

Kultursektoren er et nødvendig velferdstilbud til befolkningen, skriver lederne i Norsk kulturforum. Bildet er fra et innslag på NOKU-konferansen i fjor med «Flygel – den umulige reisen» av Østfold Internasjonale Teater.

Foto: Trine Sirnes
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Skulle ikke KS satse på kultur?

KS ber kommunene reflektere over sin egen innsats under pandemien, men kultursektoren er ikke inkludert. Da underkjennes verdien sektoren har for både lokalsamfunn og enkeltpersoner.

Tidlig i januar gikk en spørreundersøkelse fra KS via Deloitte ut til kommuner over hele landet. Hensikten er å samle kommunenes egne erfaringer fra koronakrisen i 2020.

Kulturen kan ikke regnes som en liten, spesiell annerledessektor.

Undersøkelsen skal «gi et samlet bilde» av både av tjenester, særskilte koronaoppgaver, samt hvordan forvaltningen har ivaretatt sin rolle som «myndighet, demokratiarena og samfunnsaktør under pandemien.»

Et flott og etterlengtet initiativ! Men hvorfor er ikke kultursektoren inkludert i undersøkelsen som en del av helheten? Skulle ikke KS satse på kultur?

Kultursektoren er en samfunnskraft. Kulturfeltet bidrar til å bygge gode lokalmiljøer. Kultur er identitetsbygger lokalt, regionalt og nasjonalt. Kultursektoren står for de viktigste sosiale møteplassene i folks fritid. Kultursektoren er også en av de sektorene som er hardest rammet av covid-19.

Nå er det viktigere enn noen gang å ha et godt kunnskapsgrunnlag i ryggen for å jobbe samlet mot et livskraftig kunst- og kulturliv over hele landet etter koronaen, og kommunen er helt sentral i det arbeidet!

I undersøkelsen fra KS og Deloitte skal kommunene reflektere over sitt arbeid sett opp mulig de forskjellige sektorområdene og tjenestetilbudet under koronapandemien i 2020. Kommunene skal vurdere kvaliteten i tilbudet, gjøre seg refleksjoner over hvordan man kan forbedre tjenestene, og hvordan man har samarbeidet med fylket og staten.

Det burde være en selvfølge at kommunen skal reflektere på samme vis over den kommunale innsatsen ovenfor kultursektoren, og at denne sektoren inkluderes i en spørreundersøkelse av dette formatet.

Kommunene har et bredt og omfattende ansvar for å tilby og opprettholde et mangfold av kulturaktiviteter i en kommune. De er både tjenesteytere, med ansvar for blant annet frivillighetssentral, kulturskole, kulturhus, kino, bibliotek, fritidsklubb og museum, for å nevne noe. I tillegg tilrettelegger kommunene for et bredt spekter av andre kulturtilbud, som både det frivillige og lokale kulturlivet forvalter.

Når det store og viktige arbeidet som legges ned i kultursektoren, ikke gis plass i helhetsbildet, underkjennes også den store verdien sektoren har for både lokalsamfunnet og enkeltpersonene i det. Kultursektoren er et nødvendig velferdstilbud til befolkningen, et tilbud som fortjener både verdi og kraft.

Med denne undersøkelsen sender KS et svært uheldig signal til sine medlemmer om at kultursektoren ikke er så viktig i helheten. Signalet er at kultursektoren ikke er sentralt i lokalsamfunnene – et prinsipp som til de grader er blitt motbevist i løpet av året som har gått. Kulturen trengs, både for å bygge samfunn og for folks velbefinnende – og nå er det krise for kultursektoren.

Norsk kulturforum har derfor i disse tider sendt ut en egen undersøkelse der kommunene kan svare på hvordan pandemien har påvirket og påvirker deres kulturarbeid. Denne undersøkelsen vil være et bidrag det samlede bildet som KS ønsker å kartlegge.

Først i 2016 ble kultursektoren prioritert som et eget fagområde i KS. Norsk kulturforum har vært en sterk pådriver for å løfte kultursektoren også i kommunenes egen organisasjon. Den lokale kulturen trenger kommuner som er sterke på feltet, og som har gjennomføringsevne.

Dette skjer bare gjennom satsing og utvikling i et samlet felt. Det var derfor en stor glede og seier for en samlet kultursektor at KS i 2018 vedtok å styrke organisasjonen på kulturfeltet.

Etter 2018 har KS etablert seg med en mye sterkere rolle overfor det nasjonale politiske feltet, både overfor regjeringen på det interessepolitiske, og side om side med andre nasjonale kulturorganisasjoner.

Gjennom pandemien har KS talt kommunenes sak i for eksempel spørsmål om nasjonale støtteordninger for kommunale kulturhus og kinoer.

Norsk kulturforum signerte også en samarbeidsavtale med KS i 2020, og ser fram til godt arbeid på kulturfeltet i tiden fremover.

Men signaler er også viktige – og vedtak og ord binder. Fra kommunene er det derfor en klokkeklar forventning om at KS skal inkludere kultur som sektor i kunnskapsarbeidet når man skal se på helheten av kommunenes virksomhet.

Kulturen kan ikke regnes som en liten, spesiell annerledessektor. Kunst- og kultursektoren må inkluderes i helheten, være en del av det naturlige bildet når man snakker om den kommunale forvaltningens forventninger og vilkår.

Kunst- og kultursektoren har kompetanse, har påvirkningskraft. På vegne av kommuner over hele landet, håper vi at KS fremover kan inkludere denne sektoren i sitt helhetlige arbeid, også som del av kartlegginger, undersøkelser og vurderinger.