Målet til FriDA er å gi eleven og læreren et så godt tilbud som mulig, inkludert muligheten til å kunne dele og bearbeide den informasjonen som er i læremidlene, skriver Eirik Hellan.

Målet til FriDA er å gi eleven og læreren et så godt tilbud som mulig, inkludert muligheten til å kunne dele og bearbeide den informasjonen som er i læremidlene, skriver Eirik Hellan.

illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Skolenes læremiddelbehov må imøtekommes

Elever og lærere trenger tilgang til læremidler hvor de har lov til å bearbeide og dele innhold. Det er her Creative Commons-lisensene (CC) kommer inn.

I et innlegg i Kommunal Rapport kommenterer Yngve Slettholm i Kopinor initiativet Fri Digital Arena (FriDA) tar for å tilgjengeliggjøre åpne digitale læremidler for grunnskolen. Kopinor viser til noen momenter vi i FriDA ønsker å adressere.

Kvaliteten til et læremiddel styres ikke av hvilken lisens det er publisert under.

FriDA har sin opprinnelse i nettverket ASSS Grunnskole. IKT-rådgivere ble den gang utfordret av KS til å tenke innkjøpssamarbeid for læremidler tilgjengelig for alle. Siden den gang har en arbeidsgruppe fra noen av disse kommunene jobbet fram FriDAs intensjoner, pedagogiske grunntanker og organisasjon.

Nye ideer skal omsettes til handling i skapende læringsprosesser. Dette gjenspeiles i det nye kompetansebegrepet i LK20:

«Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning.»

Alle kompetansemål i læreplanen har denne doble forståelsen av hva kompetanse er. Læremidler og læringsressurser inneholder både kunnskaps- og refleksjonselementer fra kompetansemålene.

Elevene må bruke og omsette kunnskap og refleksjoner til handling for å bygge kompetanse. Eleven må kunne bearbeide innholdet, og igjen dele det videre med andre. Det er slik nye ideer omsettes til handling i skapende læringsprosesser.

Elever og lærere trenger tilgang til læremidler hvor de har lov til å gjøre akkurat dette. Det er her Creative Commons-lisensene (CC) kommer inn.

Som Knut Martin Tande skriver på snl.no er CC en ideell organisasjon som utarbeider ulike standardiserte lisenser for kreative og akademiske verk (tekst, bilder, musikk og video). Lisensene angir i hvilken grad andre kan anvende et bestemt verk og hvordan opphaver skal krediteres.

Ideen bak CC-lisensen er et ønske om å gi opphaver en gratis, enkel og standardisert måte å gjøre sine åndsverk tilgjengelige på. Andre som ønsker å bruke verket behøver da ikke å innhente individuell tillatelse fra rettighetshaveren, slik åndsverkloven ellers forutsetter. Alle variantene av CC-lisensene forutsetter navngivelse av rettighetshaver ved utnyttelse av det lisensierte verket.

Det er derfor ikke riktig at CC-lisensen gjør at bidragsytere må si fra seg alle rettigheter.

Bidragsyterne vil fremdeles eie åndsverket, og har full anledning til å arbeide videre på det og gi det ut med en annen lisens. Samtidig vil det som allerede er publisert med CC-lisens fremdeles beholde denne lisensen.

Kopinor-avtalen gir elever og lærere en begrenset mulighet til å kopiere materiell med opphavsrett. Den gir ikke mulighet for elever og lærere til å bearbeide materialet eller publisere det videre.

Kvaliteten til et læremiddel styres ikke av hvilken lisens det er publisert under. FriDA vil forholde seg til Utdanningsdirektoratets veiledere for kvalitet i læremidler. Målet til FriDA er å gi eleven og læreren et så godt tilbud som mulig, inkludert muligheten til å kunne dele og bearbeide den informasjonen som er i læremidlene. De ulike variantene av CC-lisensen løser dette på en god måte for elever, lærere og bidragsytere.

FriDA er en teknisk plattform som skal levere læremidler til grunnskolen. Den skal innfri NESCOs forutsetninger for brukernes handlingsrom i åpne læremidler.

FriDA skal også være en organisasjon eid av kommunene som er med i samarbeidet. Organisasjonen skal møte grunnskolens behov gjennom å anskaffe læremidler, som så tilgjengeliggjøres på FriDA-plattformen med ulike CC- lisenser.

Organisasjonen FriDA skal ikke produsere disse læremidlene, men kjøpe dem inn og publisere dem på sin egen plattform, noe ESA-domstolen har godkjent. Der det ikke eksisterer spesifikke læremidler i markedet som kan møte grunnskolens behov, vil FriDA utfordre markedet til å utvikle disse.

FriDA ønsker å bidra til mer mangfold og handlingsrom for både elever og lærere. Læremidler med tradisjonell opphavsrett og CC-lisensiering har begge en plass i grunnskolen.