På Vestre Billingstad i Asker bygges det 1600 boliger. Her blir det både bofellesskap, fellesarealer, utleieboliger, seniorleiligheter og småleiligheter for førstegangskjøpere. Boligbygging, utbygging, fortetting.
På Vestre Billingstad i Asker bygges det 1600 boliger. Her blir det både bofellesskap, fellesarealer, utleieboliger, seniorleiligheter og småleiligheter for førstegangskjøpere. Boligbygging, utbygging, fortetting.Foto: Britt Glosvik
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Regjeringen sier nei til et bedre boligmarked

Ikke bare er regjeringen fullstendig bakpå med egne løsninger i boligpolitikken – den stemmer også ned andres forslag på autopilot. 

Den siste tiden har vi lest at leieprisene øker, og det blir stadig vanskeligere å komme inn på boligmarkedet. Samtidig stemmer regjeringspartiene nei, nei og atter nei til forslag i Stortinget som ville bedret den pressede situasjonen.

I Norge eier om lag 90 prosent sin egen bolig i løpet av livet. Men vi ser tegn til at det stadig blir vanskeligere å komme inn på boligmarkedet. 

Boligprodusentene melder at det i 2023 ble igangsatt altfor få boligprosjekter til å dekke boligbehovet. Sykepleierindeksen og LOs boligindeks viser at stadig færre har råd til å kjøpe bolig. Da særlig i pressområder og de store byene. Samtidig når leieprisene nye høyder. 

Derfor har Høyre fremmet en rekke forslag på Stortinget for å bidra til raskere boligbygging.

Det er stor økonomisk usikkerhet i boligmarkedet. Økende rente gjør at mange forbrukere holder igjen. Da må det legges til rette for at det kan bygges flere boliger.

Hvis ikke risikerer vi en dobbel boligsmell med ytterligere boligmangel, samtidig som prisene drives videre oppover.

Det haster med å få nye tiltak på plass, men regjeringspartiene stemmer rett og slett ned alle forslag. I desember stemte partiene nei til å gjennomgå plan- og bygningsloven med sikte på å få ned saksbehandlingstiden. 

De har også stemt nei til å inngå en dialog med de store byene for å sikre raskere saksbehandling av byggesøknader og planprosesser. Nei ble det også til å utrede en frist for kommunens utsending av et komplett mangelbrev, slik at 12-ukersfristen ikke bare skyves lenger og lenger ut. 

Attpåtil stemte de nei til å endre reglene for byggesaksgebyrer, slik at gebyrene først reduseres, og deretter frafalles dersom søknaden ikke behandles raskt nok. Nei, nei og atter nei.

Kommunalminister Erling Sande (Sp) sier at regjeringen jobber for at flere skal få sin egen bolig og at de jobber med å finne gode løsninger på boligutfordringene. 

Hvis vi er tverrpolitisk enige om at vi må gjøre noe med boligmangelen, hvorfor ikke stemme for gode forslag fra opposisjonen? Slik kunne vi ha oppnådd det vi alle ønsker: Flere boliger og flere inn på boligmarkedet.

Regjeringen er glad i å diskutere, vurdere og utrede. Når det er snakk om boligmarkedet, viser de til boligmeldingen som skal legge fram. Det har vært en evig unnskyldning og bortforklaring. For da Høyre ba regjeringen komme raskere på banen med boligmeldingen ble det – du gjettet riktig – nok et nei. 

Den samme slappe holdningen har vi også sett i rødgrønne kommuner. Heldigvis har vi vært gjennom et lokalvalg hvor resultatet var rekordmange Høyreordførere og flere gode borgerlige samarbeid. 

Det gjør i hvert fall at lokalpolitikerne kan levere når regjeringen ikke gjør det. La oss alle bidra til å få flere inn på boligmarkedet.