Trygg oppvekst med gode barnehager og skoler og velferdstjenestene er under press, skriver Rune Støstad, som mener frikommuneforsøk er viktigere enn kommunesammenslåing for å finne løsninger.

Trygg oppvekst med gode barnehager og skoler og velferdstjenestene er under press, skriver Rune Støstad, som mener frikommuneforsøk er viktigere enn kommunesammenslåing for å finne løsninger.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Nei til A- og B-kommuner

Frikommuneforsøk er et mye bedre utviklingsarbeid enn å tegne nye kommunekart fra regjeringskontorer i Oslo.

Kommunene er ryggraden i vår velferdsstat. Trygg oppvekst med gode barnehager og skoler, en verdig eldreomsorg og et godt utviklet helsetilbud for alle er nå under press.

Kaoset etter tvangssammenslåinger har skapt konflikter og høye kostnader.

Norge har allerede passert 1 million alderspensjonister, og i 2030 vil det være flere pensjonister enn barn. Det gir velferdsutgifter, mindre skatteinntekter og mangel på arbeidskraft. 1 million pasienter har for eksempel allerede en fastlege som er mellom 60 og 75 år. Klarer vi å erstatte disse fastlegene når de går av med pensjon?

For første gang er det gjort en bred kartlegging av om kommunene leverer på alle kravene vi stiller til dem. Generalistkommuneutvalget viser at ingen (!) kommuner oppfyller alle lovkravene staten stiller, mens et snitt leverer på 80 prosent av kravene.

Kommunene er best på lovpålagte velferdstjenester, der er store forskjeller. Desto flere innbyggere i kommunen, desto flere krav oppfylles.

Noe av det beste med Norge er at det bor folk i hele landet. De fleste av disse bor i en kommune med mindre enn 5.000 innbyggere. I diskusjoner om hva vi skal gjøre for at alle har det samme velferdstilbudet i Norge, lanserer Høyre ofte kommunesammenslåing som det eneste rette. Men kaoset etter tvangssammenslåinger har skapt konflikter og høye kostnader.

Vi i Arbeiderpartiet har større tro på lokaldemokratiet og på mer samarbeid. For å unngå at vi får A- og B-kommuner, må flere samarbeide om tjenestene, slik flere allerede gjør godt i dag. Da kan man ivareta lokaldemokratiet og fremtidens tjenester uten at små og mindre steder har dårligere tilbud enn større stedene.

I løpet av våren skal regjeringen lyse ut piloter for frikommuneforsøk som vil åpne for at kommunene kan «slippe fri» fra statlige pålegg. I Danmark har frikommuneforsøk skapt innovasjon, kreativitet og nye løsninger i kommunesektoren. Det er viktig og nødvendig for å gi lokalpolitikere og ansatte mer handlingsrom til å utvikle egen kommune.

Dette er starten på regjeringens arbeid med tillitsreform i offentlig sektor og er et mye bedre utviklingsarbeid enn å tegne nye kommunekart fra regjeringskontorer i Oslo.