Vi har behov for satsing både på helse og kultur, men kanskje mest trenger vi tverrfaglig satsing, skriver Ståle Grøtte.

Vi har behov for satsing både på helse og kultur, men kanskje mest trenger vi tverrfaglig satsing, skriver Ståle Grøtte.

Illustrasjonsfoto: Terje Lien
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Lovpålagt tverrfaglig samarbeid?

Kommunesektoren står foran økende oppgaver og strammere økonomiske rammer. Da må vi ikke begrense oss til debatter om hva som er lovpålagt.

«Livet er større enn lovpålagte tjenester», skriver Olav Brostrup Müller, kultursjef i Lillehammer, i Kommunal Rapport.

Det har han naturligvis rett i. Jeg tror at kommuner som vektlegger samfunnsutvikling, tverrfaglighet og samarbeid, fremfor kun hver spesifikke tjeneste, bygger de beste lokalsamfunnene.

Vi må styrke tverrfaglighet og samarbeid mellom tjenestene.

Ofte, men ikke alltid, fremmes argumentet om lovpålagte tjenester for tilsynelatende å prioritere omsorgssektoren.

Men er vi helt sikre på at denne sektoren vil ha nytte av denne inngangen til debatten?

For hva blir igjen av omsorgen om vi kun skal se til lover og rettigheter, uten selv å tenke på hva som skaper gode liv? Er vi sikre på at lover alene skaper aldersvennlige samfunn, og hvilken rolle gir det til frivilligheten?

Er vi sikre på at lovene er tilstrekkelige for å møte psykiske utfordringer, ensomhet eller mangel på inkludering?

Dersom den lokale politiske debatten kun handler om hva som er lovpålagt, tror jeg vi risikerer å miste mer enn vi tjener. Det gjelder utvilsomt for de ikke-lovpålagte tjenestene, men nesten like mye for de lovpålagte.

Etter mitt syn er lovpålagte og gode tilbud til barn og eldre avhengige av samarbeidet med kulturen, idretten og frivilligheten som gir de opplevelser og kreative øyeblikk, enten i institusjoner, skoler, barnehager, eller på fritiden.

I Rælingen er vår største tverrfaglige satsing bygget Ravinen, som åpner i 2022. Ravinen skal huse både kulturtjenester som bibliotek, ungdomsklubb, saler og kulturskole, og helsetjenester som legesenter, fysioterapi, barnevern og helsestasjon.

Vi har behov for satsing både på helse og kultur, men kanskje mest trenger vi tverrfaglig satsing. Vi tror at helsetjenestene våre kan lære og utvikle seg sammen med kulturtjenestene, og motsatt. Vi tror det er tverrfagligheten og samarbeidet innen samme bygg som vil styrke vår kommune.

Kommunesektoren står foran økende oppgaver og strammere økonomiske rammer. Det kommer til å bli utfordrende for oss alle. Da må vi ikke begrense oss til debatter om hva som er lovpålagt.

Vi må bruke kraft på også å være utvikler og samfunnsaktør, i samarbeid med andre deler av lokalsamfunnet. Vi må styrke tverrfaglighet og samarbeid mellom tjenestene. Derfor støtter jeg Müller i at livet, og kommunen, må være større en lovpålagte tjenester.