Vi er stolte av at kommuner og fylker på flere viktige områder har gått foran i å kutte klimautslipp. Nå må kommunesektoren og staten samarbeide om å nå målene i FNs naturavtale, skriver ledertrioen i KS, Aud Hove (f.v.), Gunn Marit Helgesen og Odd Stangeland.

Vi er stolte av at kommuner og fylker på flere viktige områder har gått foran i å kutte klimautslipp. Nå må kommunesektoren og staten samarbeide om å nå målene i FNs naturavtale, skriver ledertrioen i KS, Aud Hove (f.v.), Gunn Marit Helgesen og Odd Stangeland.

Foto: KS
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Kommunesektoren har høye ambisjoner

KS skal være en tydelig stemme for kommunesektorens interesser i møte med staten.

Kommune-Norge samlet seg på KS’ Landsting om felles politiske ambisjoner. Vi tre fikk tillit som ny politisk ledelse i KS, og vil de neste fire årene jobbe sammen for et sterkt lokaldemokrati, slik at kommunene kan løse sine oppgaver best mulig.

Vi er overbevist om at et sterkt lokaldemokrati er avgjørende for at innbyggerne skal få gode velferdstjenester i årene fremover. Kommuner og fylker løser sine oppgaver best, og bruker samfunnets ressurser mest effektivt, når de får politisk og økonomisk handlingsrom.

Heldigvis er det tverrpolitisk enighet om det lokale selvstyrets fortrinn.

Heldigvis er det tverrpolitisk enighet om det lokale selvstyrets fortrinn. Vekslende regjeringer formulerer det omtrent som i den siste perspektivmeldingen fra Solberg-regjeringen:

«Lokalt selvstyre gir effektiv ressursbruk fordi kommunene får mulighet til selv å vurdere hvilke behov innbyggerne har, prioritere mellom ulike oppgaver og bestemme hvordan kommunens oppgaver skal løses innenfor rammene av lover og annet regelverk».

Og videre, at frihet til å utføre oppgavene gir gode forutsetninger for innovasjon.

Vi kan oppsummere det slik: Selvstendige kommuner er effektive og nyskapende. Likevel må kommunesektoren kjempe for det lokale selvstyret, fordi rikspolitikerne altfor ofte faller for fristelsen til å detaljstyre. Den kampen tar KS.

Verden, Norge og kommunene står overfor store utfordringer. Krig i Ukraina og Midtøsten og en global klima- og naturkrise får konsekvenser også i våre kommuner og fylker. I tillegg er vi på vei inn i en ny demografisk tid, hvor det blir dobbelt så mange eldre over 80 år, mens det blir færre i yrkesaktiv alder. Vi har også altfor mange utenfor arbeidslivet.

Kommuner og fylker vil gjøre alt vi kan for å møte disse utfordringene. Vi erkjenner at det vil kreve omstilling, politisk lederskap og godt samarbeid for å nå kommunesektorens viktigste mål:

  • Et sterkt lokaldemokrati
  • En bærekraftig velferd
  • En grønn framtid
  • Et inkluderende arbeids- og samfunnsliv
  • Et trygt og sikkert samfunn

Når det blir flere oppgaver, og færre hender til å løse dem, må vi løse oppgavene på nye måter. I for eksempel Tørn-prosjektet har KS, kommunene og arbeidstakerorganisasjonene prøvd ut nye arbeids- og organisasjonsformer.

Nå skal Tørn bli et nasjonalt prosjekt. Ny teknologi er en del av løsningen, og alle som kan og vil jobbe, må inkluderes i arbeidslivet. Det starter i barnehagen og skolen.

Vi er stolte av at kommuner og fylker på flere viktige områder har gått foran i å kutte klimautslipp. For eksempel har kystfylkene samarbeidet med forskningsmiljøer og næringsliv om å kutte utslipp fra ferjer og hurtigbåter. Nå må kommunesektoren og staten samarbeide om å nå målene i FNs naturavtale.

Skal vi lykkes i å gjøre nødvendige endringer, må vi ha med innbyggerne. Alle vil ikke være enige i alt, men alle bør forstå hvorfor endringene gjøres. Lokaldemokratiet er nærmest folk, og kan skape legitimitet i befolkningen for vanskelige valg.

KS skal være en tydelig stemme for kommunesektorens interesser i møte med staten. Som arbeidsgiverorganisasjon vil vi bidra til at kommuner og fylker er attraktive arbeidsplasser, og som utviklingspartner vil vi støtte digitalisering og innovasjon.