Hyttene brukes hyppigere og lenger enn før. Boligkommunen stikker av med skatteinntektene, mens hyttekommunen får en større del av kostnadene, skriver Morten Riis-Gjertsen.

Hyttene brukes hyppigere og lenger enn før. Boligkommunen stikker av med skatteinntektene, mens hyttekommunen får en større del av kostnadene, skriver Morten Riis-Gjertsen.

Illustrasjonsfoto: Geir Olsen / NTB
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Hvorfor ikke utrede eiendomsskatt?

Vi bør finne en bedre og mer rettferdig fordelende modell for eiendomsskatten, slik at fritidsboligkommunen får en del av inntektene.

Mange kommunedirektører og rådmenn har foreslått utredning av eiendomsskatt i sine budsjettforslag i 2021 for innføring i 2022

En bred utredning måtte ta opp alle sider og konsekvenser ved eiendomsskatt.

Partiene på venstresiden som har hatt eiendomsskatt som sitt drømmescenario, har det også nå. De som er opptatt av å redusere de sosiale forskjellene, forfekter en skatt som rammer blindt, fordi ønsket om mer penger overgår all fornuftig tenkning om rasjonale og belastning for innbyggerne.

I de siste åra er kommunenes mulighet til å beskatte eiendom kraftig redusert, fra 7 promille i 2018 til 4 promille i 2021. Bolig som skatteobjekt kunne bidratt mer til inntektsfordeling enn i dag. Men en utredning er ikke aktuelt hvis kommunen på forhånd har gjort seg avhengig av innføring. Da snakker vi ikke reelt om en utredning, men en utregning.

Kommuneøkonomien er knyttet til befolkningssammensetningen. Vi lever lenger, vi får færre barn og vi får dem senere.

Kommunene i Vestfold og Telemark er dessuten store hytte- og campingkommuner med kraftig økt befolkning i deler av året. Hyttene brukes hyppigere og lenger av gangen, flere bor nå nesten like lenge i sin fritidsbolig som de bor i sin helårsbolig.

Dette forsterker utfordringene. Boligkommunen stikker av med skatteinntektene, mens hyttekommunen får en større del av kostnadene. Dette er det grunn til å se på for å finne en bedre og mer rettferdig fordelende modell, slik at fritidsboligkommunen får en del av skatteinntektene.

En bred utredning måtte ta opp alle sider og konsekvenser ved eiendomsskatt, og den vil ta opp alternativer til denne usosiale, urettferdige blinde skatten som rammer fordi man eier bolig.

Vi kunne ønsket et system hvor det betales mer skatt til oppholdskommunen. Men loven gir ikke anledning til å eiendomsbeskatte hytter uten å beskatte helårsboliger. Dermed må vi se på andre modeller enn eiendomsskatt for å møte denne urettferdigheten.

Uten føringer om innføring av eiendomsskatt, er det mye som kan og bør utredes, lokalt og sentralt. Vi hilser en reel utredning om en bedre og mer fordelende skattebelastning knyttet til eiendom velkommen. Så skal vi gjerne være med på debatten etterpå.

Er eiendomsskatt lurt, eller er det andre modeller som fremstår som mer gjennomtenkte, mer fordelende og mer rettferdige?

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.