En NTNU-rapport om vold og trusler i Nav viser at arbeidsgivers sikkerhetsarbeid reduseres over tid. Det er bekymringsfullt, og gjelder trolig flere enn Nav, skriver Mimmi Kvisvik. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad, NTB scanpix
Debatt

Hva gjør du for ansattes sikkerhet på jobb?

Ansatte i velferdstjenestene forvalter et viktig samfunnsoppdrag. Det skal ikke gå på sikkerheten løs.

Nesten 40 prosent blir utsatt for vold eller trusler om vold én eller flere ganger i året.

Ansatte i Nav, barnevern og helse- og omsorgstjenestene er ofte i direkte kontakt med mennesker i vanskelige livssituasjoner. De har en krevende dobbeltrolle og skal gi hjelp eller avslag i henhold til regelverket. Et slikt oppdrag skal ikke gå på sikkerheten løs, men det gjør det i dag.

NRK skrev nylig om en Nav-leder som ble slått ned på jobb. I kommentarfeltet skrev noen at dette måtte lederen tåle, i og med at hun jobbet i Nav.

Denne holdningen er ikke ny, men likevel skremmende. Og den finnes ikke bare i kommentarfelt. Vi er helt uenig i at de som forvalter ett av Norges viktigste samfunnsoppdrag, må regne med å bli utsatt for vold og trusler. Det er ett av de største arbeidsmiljøproblemene innen helse- og sosialtjenestene. For å få til gode velferdstjenester må fysisk sikkerhet, rutiner, prosedyrer og opplæring om sikkerhet for alle ansatte være på plass.

FO organiserer 29.000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Dette er de mest utsatte yrkesgruppene for vold og trusler i Norge. Nesten 40 prosent blir utsatt for vold eller trusler om vold én eller flere ganger i året, ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Svært mange blir truet, sjikanert og hetset i sosiale medier, noen blir også direkte truet.

Kommunal Rapport har satt avvik i kommunene på dagsordenen i vinter. I februar ble Ringerike kommunes arbeid mot vold og trusler trukket fram – og det er forbilledlig. Sikkerhetsarbeidet er systematisk, med kursing og prosedyrer, og gjør det enkelt for arbeidstaker å melde inn avvik. Ringerike har nulltoleranse mot vold og trusler, og FO oppfordrer alle arbeidsgivere å følge deres eksempel.

I en NTNU-rapport er tiltak om vold og trusler i Nav fra 2014–2018 vurdert. Den viser at arbeidsgivers sikkerhetsarbeid reduseres over tid. Det er bekymringsfullt, og gjelder trolig flere enn Nav.

Verneombud og tillitsvalgte må sørge for å følge opp arbeidsgiver, slik at sikkerhet kontinuerlig blir jobbet med. Kun å ha det høyt på dagsordenen etter alvorlige hendelser er for sent. Arbeidet mot vold og trusler må prioriteres, selv om man i en viss periode får en nedgang i rapporterte hendelser.

Rapporten viser også at flere Nav-kontorer ikke følger opp tiltakene som ble foreslått. Videre er det er stor variasjon fra kontor til kontor i kvaliteten på tiltakene og innsatsen som blir lagt ned for å trygge de ansatte.

FO har nå i samarbeid med Fafo en spørreundersøkelse ute blant våre medlemmer for å kartlegge omfanget av vold og trusler, og om arbeidsgiver har det som tema på arbeidsplassen.

Frem mot sommeren skal Fafo også intervjue ledere og tillitsvalgte om hvordan det jobbes med problemene. Slik setter FO vold og trusler på dagsordenen. Nå er det opp til arbeidsgivere å følge opp.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.