Det viktigste er at kommunene med denne loven får rettslig grunnlag til å regulere utleievirksomhet på offentlig grunn, skriver Rune Aale-Hansen.

Det viktigste er at kommunene med denne loven får rettslig grunnlag til å regulere utleievirksomhet på offentlig grunn, skriver Rune Aale-Hansen.

Foto: Agnar Kaarbø
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Godt forslag til ny lov om elsparkesykler

Den nye loven vil bidra til at vi alle kan gå en sommer i møte uten det elsparkesykkelkaoset vi opplevde i fjor.

Nylig la stortingsrepresentanter fra SV, Høyre, KrF, Ap og Sp fram et forslag om å gi «kommunene en klar lovhjemmel for å kunne regulere utleie og bruk av elsparkesykler og små elkjøretøy».

Forslaget forventes å bli endelig behandlet i Stortinget 10. juni.

Det er grunn til å gi honnør til det tverrpolitiske samarbeidet som ligger bak dette forslaget.

Det nye lovforslaget om elsparkesykler og elkjøretøy er etter NKFs vurdering god. Det bidrar til å rydde opp i uklarheter som knytter seg blant annet til veitrafikkloven og kommuneloven.

Lovteksten er forbilledlig kort og med en innledende utdyping som tydeliggjør hensikt, rettigheter og ansvar.

Det aller viktigste er at loven fastslår at kommunene med denne loven, får rettslig grunnlag til å regulere utleievirksomhet på offentlig grunn.

Videre understrekes plikten til likebehandling av alle markedsaktører, samtidig som kommunene får adgang til å innføre ulike bruksreguleringer.

NKF forventer at denne loven vil rydde opp i mye usikkerhet. Samtidig tror NKF det fortsatt kan være hensiktsmessig å tilby kommunene en veileder som gir trygghet i lovtolkning og forvaltning av regelverket.

Når det gjelder utleieaktørene forventer vi at de profesjonelle ønsker denne nye loven velkommen. Den bidrar til å skape et forutsigbart marked med klare rettigheter, plikter og begrensninger.

Representantene som har fremmet forslaget foreslår at loven trer i kraft umiddelbart. NKF støtter det forslaget. En så rask behandling er uvanlig, men denne saken er godt belyst, problemstillingen er veldig avgrenset og forslaget er gjennomtenkt.

NKF er trygg på at kommunene vil klare å forholde seg til dette på en god måte; særlig med en veileder ved siden av.

Det er grunn til å gi honnør til det tverrpolitiske samarbeidet som ligger bak dette forslaget. Dette vil bidra til at vi alle kan gå en sommer i møte uten det elsparkesykkelkaoset vi opplevde i fjor.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.