Høyreleder Erna Solberg sammen med Mathias Bernander, Kristiansand Høyres ordførerkandidat, under valgkampen i august fjor. Nå mener Arbeiderpartiet at høyreordførerne ikke innfrir Høyres valgkampløfte om redusert kommunalt skatte- og avgiftstrykk.

Høyreleder Erna Solberg sammen med Mathias Bernander, Kristiansand Høyres ordførerkandidat, under valgkampen i august fjor. Nå mener Arbeiderpartiet at høyreordførerne ikke innfrir Høyres valgkampløfte om redusert kommunalt skatte- og avgiftstrykk.  

Foto: Agnar Kaarbø
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Ernas brutte lommeboklovnad

Under fire måneder etter valget har mange av Høyres ordførere brutt valgløfter i stort monn.

I sommer turnerte Erna Solberg rundt Norge i valgkampmodus. Mens mange slet med privatøkonomien, lanserte Høyres leder deres viktigste valgkampløfte: nivået på eiendomsskatt, kommunale avgifter og gebyrer skal holdes nede der Høyre får ordfører. 

Erna Solberg førte velgerne bak lyset med et økonomisk løfte som var umulig å oppfylle.

Selv om fagfolk og opposisjonspolitikere advarte om at det var et umulig løfte å innfri gjentok hun sitt løfte om at folks lommebøker skulle få det lettere der Høyre vant valget.

Under fire måneder etter valget er Ernas lommeboklovnad allerede brutt i stort monn. Arbeiderpartiet har sett på brorparten av de kommunene som har Høyre-ordfører. Rett før jul tikket fasiten inn. Den er tydelig og alarmerende.

Over 40 av disse kommunene øker avgiftene mer enn anslagene på lønns- og prisvekst. Mange av disse kommunene har økninger på enkelte avgifter på over 20 prosent i 2024. Det blir altså dyrere for folk flest og ikke billigere, stikk i strid med Ernas valgløfte.

Erna leverte altså mer enn 40 valgløftebrudd som julegave til Høyres velgere i desember.

Enda mer bekymringsfullt er det at løftet var fullstendig urealistisk i samme øyeblikk som det ble gitt.

Kommunale vann- og avløpstjenester skal være selvfinansierende, noe som betyr at kommunene selv må ta regningen for investeringer på dette området. Huseierne anslo at vedlikeholds- og investeringsetterslepet i vann og avløp er på omtrent 400 milliarder kroner. Flere av hennes egne lokalpolitikere sa i tillegg at de ikke kunne levere på Ernas valgløfte. Likevel sto hun fast ved løftet.

Solberg sto fast på dette løftet med vilje fordi det var direkte rettet mot folks lommebøker – den viktigste saken i valgkampen. Hun førte velgerne bak lyset med et økonomisk løfte som var umulig å oppfylle. 

Tilliten til politikken tjener like lite på den typen valgbløff om folks lommebøker.

Dette viser tydelig at Solbergs troverdighet står til stryk og at Høyres ansvarlige politiske linje går fallitt.