Lønn er et virkemiddel kommunene kan bruke for å beholde og rekruttere lærere med den kompetanse de trenger for å gi elevene den undervisningen de trenger når de skal navigere i et krevende informasjonssamfunn.

Lønn er et virkemiddel kommunene kan bruke for å beholde og rekruttere lærere med den kompetanse de trenger for å gi elevene den undervisningen de trenger når de skal navigere i et krevende informasjonssamfunn.

Foto: Gorm Kallestad / NTB
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Barn og unge må rustes mot alternative fakta og KI

Skoleelever trenger høyt faglig kvalifiserte lektorer og lærere for å kunne møte informasjon med kildekritikk og solid kunnskap.

Aldri før har informasjon vært lettere tilgjengelig, men det har heller aldri vært mer krevende å skille sant fra usant, i tillegg til å finne fram til den mest relevante informasjonen og kunnskapen.

Vi har forventninger til at lektorer får forhandle sin lønn lokalt og kollektivt ved hver enkelt skole.

Vi lever i et krevende overinformasjonssamfunn. Derfor er én av skolens viktigste oppgaver å gi barn og unge riktig kunnskap, sette dem i stand til å være kildekritiske og finne fram til relevant informasjon de kan stole på.

Dette krever lektorer og lærere som er faglig sterke, noe som er mangelvare i dag. Dessverre er det ikke kamp om å fylle disse viktige rollene i unge menneskers liv i fremtiden heller.

Skolen er i en rekrutteringskrise. Ifølge SSB mangler over 20 prosent av de som underviser i videregående skole i dag, kompetanse til å undervise.

Antall søkere med lærerutdanning som førstevalg sank i 2023 for fjerde år på rad ifølge tall fra Samordna opptak. Nedgangen i fjor var den største på 15 år. Det er bekymringsverdig for framtidas skole og elever.

Akademikerne organiserer nesten 6.000 lektorer som jobber i skolen. Det er en betydelig forventning i vår medlemsmasse om at arbeidsgivere skal ta på alvor rekrutteringsutfordringen og den manglende kompetansen i norsk skole.

Det er ikke ett enkelttiltak eller virkemiddel som vil løse rekrutteringskrisen alene, men vi mener arbeidsgiverne kan gjøre noe for å snu trenden allerede denne våren: Heve lønnen.

Lektorene fikk et etterlengtet lønnsløft i fjorårets lønnsoppgjør, men det monner ikke med tanke på alle år med relativt dårlig lønnsutvikling. Det er behov for et nytt lønnssystem.

En bedre lønn og lønnsutvikling må til for å sikre at lærere og lektorer begynner å jobbe i skolen og blir der. Å bruke lønn som virkemiddel for å rekruttere og beholde dyktig undervisningspersonale er et grep kommunene kan bruke mer aktivt enn de gjør i dag. Derfor har vi forventninger til, i årets hovedtariffoppgjør, at lektorer får forhandle sin lønn lokalt og kollektivt ved hver enkelt skole, ikke sentralt slik det gjøres i dag. Det vil være en smartere og mer treffsikker måte å gi lønnsøkning på.

De fleste medlemmene i Akademikerne som jobber i offentlig sektor, får allerede sin lønn forhandlet lokalt og kollektivt på arbeidsplassene. Det vil si at de lokale tillitsvalgte forhandler direkte med arbeidsgiver om hele lønna. Det er bra fordi kommunene på den måten kan bruke lønn som et virkemiddel for å beholde og rekruttere de folkene med den kompetanse de trenger.

Vi tror også at dette er et riktig grep for å hjelpe kommunene med å klare å rekruttere og beholde de lærerne og lektorene de trenger, for å gi elevene den undervisningen de trenger når de skal navigere i et krevende informasjonssamfunn.