På Torvet i Trondheim ble store betongrør brukt for å bygge såkalte fordrøyningsbasseng, hvor overvann fra kraftige regnskyll lagres og forsinkes for å hindre oversvømmelser.

På Torvet i Trondheim ble store betongrør brukt for å bygge såkalte fordrøyningsbasseng, hvor overvann fra kraftige regnskyll lagres og forsinkes for å hindre oversvømmelser.

Foto: Carl-Erik Eriksson / Trondheim kommune
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Ambisiøse kommuner mobiliserer for å løse klimakrisen

Uten lokale klimaforpliktelser og lokal gjennomføringskraft i byer og kommuner, har verden ingen mulighet til å nå de globale klimamålene.

Norske kommuner går nå sammen i den globale klimakampanjen Race to Zero for raskere å kutte utslipp og sette press på regjeringen i forkant av klimaforhandlingene COP26 i Glasgow i november.

Klimaendring bekjempes globalt i samarbeid med alle land, men det praktiske arbeidet skjer lokalt.

Arendal, Asker, Bergen, Drammen, Eidskog, Fredrikstad, Nesodden, Oslo, Trondheim og Øvre Eiker har allerede signert, og en rekke andre kommuner er i ferd med å slutte seg til. I forkant av klimaforhandlingene i Glasgow skal kommunene synliggjøre sine klimatiltak både her hjemme og internasjonalt som del av det globale nettverket.

Den globale kampanjen Race to Zero ble startet i 2019 for å styrke gjennomføring av Parisavtalens mål om netto null utslipp globalt innen 2050. Kampanjen har som ambisjon å få akademia, investorer, næringslivet og byer og regioner med på å sette mål for hvordan vi kan nå nullutslippssamfunnet.

Kommunene står sammen med mål om nullutslippssamfunnet, og gjennomfører en rekke tiltak for å nå det. Tiltakene spenner fra anlegg for ny batteriteknologi til utslippsfrie byggeplasser og nullutslipp fra kollektivtrafikk.

Klimakur 2030, som ble lagt fram av Miljødirektoratet i 2020, viser at kommunene på mange områder har kommet lenger enn staten i klimaarbeidet.

I Norge starter kampanjen nå i sommer, og sikter mot å mobilisere flere klimaambisiøse kommuner. Det er bynettverket C40 i samarbeid med Oslo kommune, Osloregionen, WWF Verdens naturfond og Zero som står bak den norske kampanjen for å bidra til å synliggjøre klimaambisjonene og engasjementet til norske byer, kommuner og fylkeskommuner.

Det haster. Ferske tall fra SSB viser at Norge er minst 1,4 millioner tonn klimagassutslipp unna målet vi har satt oss for 2020. Kuttene må øke, innsatsen må høynes og ambisjonene må opp. Kommuner og lokalsamfunn har nøkkelroller i årene framover.

Formålet med klimatoppmøtet COP26 i Glasgow er å stramme til løftene fra Parisavtalen og å gå fra planer til handling. Dette må skje fort. Verden ligger svært dårlig an til å nå målet om å forhindre mer enn 1,5 graders temperaturøkning.

FNs klimakonvensjon la i februar fram en rapport som betegnes som et rødt flagg for planeten. Den viser til at selv om mange land har hevet sine klimaambisjoner og planlegger økte utslippskutt, vil dette kun redusere globale utslipp med 1 prosent innen 2030. Det kreves mye mer av oss for å snu denne negative trenden.

I sitt ferske nullutslippsscenario slår det internasjonale energibyrået fast at skal verden nå 1,5-gradersmålet, kan det ikke åpnes nye felt for produksjon av olje og gass etter 2021. En slik oljestans vil medføre en voldsom omstilling i Kommune-Norge. Race to Zero-kampanjen synliggjør at en rekke norske kommuner er klare til å ta utfordringen.

Race to Zero-kampanjen sender en tydelig beskjed til verdens regjeringer om at byer, kommuner, regioner, privat næringsliv og andre organisasjoner i samfunnet står sammen om å nå Paris-målene og skape en mer inkluderende og grønn, bærekraftig økonomisk vekst. Presset på verdens regjeringer er stort et halvt år før klimaforhandlingene braker løs.

Klimaendring bekjempes globalt i samarbeid med alle land, men det praktiske arbeidet skjer lokalt, i byene og kommunene. En lang rekke kommuner har allerede startet arbeidet og er klare til videre handling. De ønsker seg at regjeringen som skal forhandle på Norges vegne i klimatoppmøtet i november skrur opp ambisjonene globalt og følger opp lokalt.