Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Tror ikke Finnmark vinner fram med søksmål

Finnmark fylkeskommune har varslet søksmål mot staten for å få kjent Stortingets sammenslåingsvedtak av Finnmark og Troms ugyldig, men professor Jan Fridthjof Bernt tror ikke Finnmark har noen god juridisk sak.

SPØRSMÅL: Finnmark fylkeskommune har sendt prosessvarsel til staten etter reglene i tvisteloven § 5-2, der man opplyser at det vil kunne bli reist sak om gyldigheten av Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark fylker. Er det sannsynlig at det blir en sak for domstolene om dette, og hvilke muligheter vil Finnmark ha for å vinne frem med et slikt søksmål?