Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Rådmannen må forholde seg til folkevalgte organer

Kan rådmannen fortelle om arbeidet med budsjettforslaget til utvalgte grupper?

SPØRSMÅL: Ordførerens parti avholdt medlems- og nominasjonsmøte, som startet med at rådmannen foretok en gjennomgang av budsjettforslaget for 2019. Invitasjonen til møtet gikk til nye og gamle partimedlemmer og møtet var annonsert på Facebook. Pressen var ikke direkte invitert, men ville ha sluppet inn hvis den hadde møtt opp, ifølge ordfører.  

Er det greit at rådmannen deltar på partimøter for å informere om en sak som ligger til behandling i kommunestyret?