Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Kan man tvinges til å stemme for noe man er imot?

Bruk av alternativ votering kan føre til at man tvinges til å stemme for noe man er imot. Er det greit?

SPØRSMÅL: Jeg har selv vært med på å bli tvunget til være med på alternativ votering der kommunestyret hadde tre forslag til vedtak. Jeg ønsket å stemme for mitt eget forslag til vedtak og mot de to andre. Flertallet i kommunestyret ønsket ikke å imøtekomme mitt ønske og valgte derfor å avklare voteringsmåte ved votering. Selv om jeg på forhånd hadde bedt om at alle tre forslagene ble votert over hver for seg. Flertallet valgte å votere over mitt forslag først. Så benytte «alternativ votering» for de to andre forslagene. Flertallet i kommunestyret tvang meg med dette å stemme i for noe jeg var imot. 

Kan flertallet overstyre mindretallet vedrørende valg av «alternativ votering», eller kan en kommunestyrerepresentant kreve votering over hvert forslag som blir lagt fram? Jeg har i andre saker opplevd at organet i en sak stemmer mot alle forslag til vedtak. Og det må da være lovlig?