Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Bernt svarer: – Utvalg er ikke bundet av administrasjonen

På samme måte som kommunestyret selv, er et utvalg ikke bundet av administrasjonens faglige vurdering. Det står også fritt å bestemme hvilke avgjørelser det vil overlate til administrasjonen, og hvilke det selv vil gå inn i og avgjøre selv, skriver Jan Fridthjof Bernt.

SPØRSMÅL: Hvor stor myndighet kan legges til en komité?

Jeg er en lokalpolitiker som har fått fast plass i prosjekt- og byggekomiteen (PBK). Jeg lurer på hvor stor myndighet som kan legges til en slik komité?