Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Bernt svarer: Taushetsplikten gjelder konkrete opplysninger om personlige forhold

Skal en e-post til kontrollutvalget med sjikanøse påstander mot ordføreren unntas offentlighet eller ikke?

SPØRSMÅL: Kontrollutvalgene mottar fra tid til annen henvendelser på e-post fra innbyggere i kommunene med grove og injurierende påstander mot f.eks. ordførere, kommunedirektører og andre kommuneansatte (uten nærmere dokumentasjon).