Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Bernt svarer: – Nyvalg av hele eldrerådet kan være en løsning

Hva gjør man når ingen vil være leder av eldrerådet?

SPØRSMÅL: I eldrerådet vårt døde lederen ganske nylig. Ingen av de andre medlemmene er villig til å påta seg dette vervet for resten av valgperioden. Hvordan skal vi løse dette problemet?

SVAR: Bestemmelser om eldreråd er gitt i kommuneloven § 5–12 og i forskrift FOR-2019-06-17-727 om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. I kommuneloven § 5–12 er det fastsatt at kommunestyret selv velger eldrerådet, og i § 5–2 tredje avsnitt at for disse gjelder de samme bestemmelsene som de folkevalgte organene som er listet opp i § 5–1.